Blog

E-Bülten

Anket

  Sizce; zihne daha kısa ve kolay yoldan ulaşacak, daha etkili ve kalıcı terapi kuram ve yaklaşımlarına ihtiyaç var mı ?

Sözlük

Döviz

1 $ = 6,01 TL
1 € = 6,85 TL
181747 Ziyaretçi

Zihin Üzerine Yazışmalar 1

Değerli meslekdaşım

 

Oldukça  ilginç açıklamalarınız var… ancak  nörolojik olarak  beynin bir bütün olarak  çalıştığını orta bölgedeki  asosyasyon demetlerinin çok önemli olduğunu ve

belki solda değişik ve baskın  fonksyonlar  varsa da  beyin   bir  bütün olarak fonksyoneldir.  ve   hipnozda  özellikle uyku- uyanıklık la ilgili nöron  ların ve merkezlerin de özellikle gece uykusundaki  işlevlerinden  farklı çalıştığını  varsayıyoruz.

Yaşam dediğimiz   hali  ve  gerçekte  rüya ile   ne kadar  ilişkili  olduğunu bilmediğimiz  , uyku – ve uyanıklık- koma gibi  bilinç farklılıklarını  ve bunun bellek ve kavrama- tepki verme- uyumlu olma  durumları ile olan ilişkisini  nörofizyolojik  olarak tam açıklayamamaktayız… olayda   (hipnoz ) Varsayımlar henüz  düşüncemizin  temeli gibi gözükmekte…  Hipnozda  (Beyin fizyolojisini tam açıkladığımızda  ) makineyle istenen derecede hipnozu sağlayabileceğiz

15 yıl kadar  önce  bu mekanizmaları    incelemek için geliştirdiğimiz   bir   elektronik   alet taslağını   hatırladığımda  sinir sisteminin  görsel  ve işitsel  uyarılar kadar

Verilen mesaja  da  (telkin )ne kadar açık olduğunu ve beynin  kendi kendini   Hipnoz uykusuna   hazırladığı sonucuna  varmıştım… bu da  histerik

Davranış  olayı ile  örtüşmekte olduğunu düşündürür.

Selamlar& Saygılar

Dr İsak Pardo

Nöropsikiyatri Uzm.

Dr. Ulusoy ;
İsak bey,
 
Çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Günümüzdeki uzmanlaşan tıp ve alanları fonksiyonlara göre öylesine ayrışmış durumda ki beyindeki her lob ve her lobun alt birimlerine kadar inip bütünü yitirmiş olarak araştırıyorlar.
 
Oysa belirttiğiniz gibi beyin bir bütün olarak çalışıyor. Kendi arasında da muazzam bir ileti ve entegrasyon var. Bu durumda histoloji bilimi gibi küçük parçalara inmek yanıltıcı olabiliyor.
 
Sağ ve sol beyin olarak ayırmamdaki maksat; görevlere göre bir iş bölümünü aktarabilmektir. Rüyaların kaynağı, sağaltımcı yapı, sorun çözen bölge, uzaysal derinlik vs ve muahekeme, mantıki karşılaştırmalar...
 
Bu noktaya ise özellikle kısmi beyin hasarı gelişmiş vakalara ait hasta kayıt ve yazılarını okuyarak işlevleri anlamdırmaya çalışarak gelmek mümkün...
 
psikohipnoterapi grubunda bir arkadaşımız yazdıklarımın fmrı çalışmaları ile kıyaslanabilirliğini sordu... Güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum imkanı elinde bulunduranlar için ya da geçmiş literatürde benzer çalışmaları derleyip aktarabilecekler için...
 
Benim yazdıklarım ise yukarıda da belirttiğim gibi vaka deneyimleri, okumalarım ve özellikle kısmi beyin felcine dönük hastalara ait yapılan araştırmaları da içermektedir.
 
Zihin öylesine heyecan verici bir yer ki ....

Geçmiş yaşam hipnozu ( Bazılarının dediği gibi regresyon ) değişik yorumlara konu olmuştur.

Kimileri böyle şey yok derken  bazıları   bunun bilinç altı ürünü, baziları fantezi, bazıları isteklerin dışa  vurduğu   kurgular, spiritualistler ruhun ölümsüzlüğünü

Savunurlar… Ancak   ilginç olan  Hipnoz altında  telepati, Durugörme ( Clairvoyance )  olguları  ve bunların psikofizyolojik deneylerle incelenmesidir.

Ancak   hiçbirşeyden   habersiz  ,bilincinde  bile olmadan   ve o bilgilere  ulaşabilmesi (Eğitim , Kitap internet  v.s)  imkansız olan deneklerin  verileri

daha sonra  araştırıldığında  bazı   ifadelerin  doğrulanması ve  bazen %100  e yakın doğru olması( zaman distorsyonu) Zaman bilincinde sapma da ğöz  önüne alndığında alınan bilgilerin  şaşırtıcı olabildiği  izlenmiştir. Bu Açıdan  deneysel hipnoz   süreçleri   hakkında ilginç olabilir.Kendi isteği  ile böyle bir deneyi

arzulayan deneklerin  merak  konuları ise altta  başka  patolojilerin yatabileceğini  düşündürebileceğinden  deneyden önce  deneğin psikolojik profilini de

didiklemekte yarar var…

Saygılar

Dr İsak Pardo.